تصفیه هوا Blueair Classic Blueair Classic_40_12

blueair-classic
تماس بگیرید
انتخاب فروشنده
انتخاب گارانتی

مشخصات فنی

 

مدل Classic 203 Slim
برند Blueair
نوع تصفیه هوا
حداقل فضای پوشش دهی ۲۲ m۲
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار

۱۵۵ cfm (263 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار

۱۵۵ cfm (263 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل

۱۵۵ cfm (263 m۳/h)

تعویض هوا در هر ساعت ۵ بار
میزان جریان هوا ( کم/زیاد)

۱۷۰ cfm (374 m۳/h) / 60 cfm (128 m۳/h)

میزان شدت صدا ( کم/زیاد)

۵۶/۳۲ dB(A)

برق مصرفی (کم/زیاد) ۸۰/۲۰
قابلیت چرخدار بودن دستگاه ندارد
فیلتر ذرات دارد
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) دارد
فیلتر ذرات با ورق کربن
تعداد فیلتر ۱
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر ندارد
Wi-Fi ندارد
سازگار با نرم افزار Blueair Friend خیر
سازگار با دستگاه Blueair Aware خیر
استفاده از دستگاه Blueair Aware
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده دارد
گواهینامه انرژی استار دارد
گواهینامه ARB (بدون ازون) دارد
ابعاد H×W×D

 ۵۳۳ × ۴۳۲ ×۲۰۹ mm

وزن محصول با فیلتر ۱۱ kg
مدل Classic 205
برند Blueair
نوع تصفیه هوا
حداقل فضای پوشش دهی ۲۶ m۲
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار

۱۸۰ cfm (306 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار

۲۰۰ cfm (340 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل

۲۰۰ cfm (340 m۳/h)

تعویض هوا در هر ساعت ۵ بار
میزان جریان هوا ( کم/زیاد)

۲۲۰ cfm (374 m۳/h) / 75 cfm (128 m۳/h)

میزان شدت صدا ( کم/زیاد)

۵۶/۳۲ dB(A)

برق مصرفی (کم/زیاد) ۸۰/۲۰
قابلیت چرخدار بودن دستگاه دارد
فیلتر ذرات دارد
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) دارد
فیلتر ذرات با ورق کربن
تعداد فیلتر ۱
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر دارد
Wi-Fi دارد
سازگار با نرم افزار Blueair Friend بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware بله
استفاده از دستگاه Blueair Aware
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده دارد
گواهینامه انرژی استار دارد
گواهینامه ARB (بدون ازون) دارد
ابعاد H×W×D

 ۵۳۰ × ۴۴۰ ×۲۱۰ mm

وزن محصول با فیلتر ۱۰ kg
مدل Classic 280i
برند Blueair
نوع تصفیه هوا
حداقل فضای پوشش دهی ۲۶ m۲ حداقل
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار

۱۸۰ cfm (306 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار

۲۰۰ cfm (340 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل

۲۰۰ cfm (340 m۳/h)

تعویض هوا در هر ساعت ۵ بار
میزان جریان هوا ( کم/زیاد)

۲۲۰ cfm (374 m۳/h) / 75 cfm (128 m۳/h)

میزان شدت صدا ( کم/زیاد)

۵۶/۳۲ dB(A)

برق مصرفی (کم/زیاد) ۸۰/۲۰
قابلیت چرخدار بودن دستگاه
فیلتر ذرات دارد
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) دارد
فیلتر ذرات با ورق کربن
تعداد  فیلتر ۱
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر دارد
Wi-Fi دارد
سازگار با نرم افزار Blueair Friend بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware
استفاده از دستگاه Blueair Aware بله
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده دارد
گواهینامه انرژی استار دارد
گواهینامه ARB (بدون ازون) دارد
ابعاد H×W×D

 ۵۳۰ × ۴۴۰ ×۲۱۰ mm

وزن محصول با فیلتر ۱۰ kg
مدل Classic 405
برند Blueair
نوع تصفیه هوا
حداقل فضای پوشش دهی ۴۰ m۲ حداقل
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار

۲۸۰ cfm (476 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار

۳۰۰ cfm (510 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل

۳۰۰ cfm (510 m۳/h)

تعویض هوا در هر ساعت ۵ بار
میزان جریان هوا ( کم/زیاد)

۳۵۰ cfm (595 m۳/h) / 120 cfm (204 m۳/h)

میزان شدت صدا ( کم/زیاد)

۵۲/۳۲ dB(A)

برق مصرفی (کم/زیاد) ۹۰/۱۵
قابلیت چرخدار بودن دستگاه انتخابی
فیلتر ذرات دارد
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) دارد
فیلتر ذرات با ورق کربن
تعداد  فیلتر ۱
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر دارد
Wi-Fi دارد
سازگار با نرم افزار Blueair Friend بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware بله
استفاده از دستگاه Blueair Aware خیر
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده دارد
گواهینامه انرژی استار دارد
گواهینامه ARB (بدون ازون) دارد
ابعاد H×W×D

 ۵۹۰ × ۵۰۰ ×۲۷۵ mm

وزن محصول با فیلتر ۱۴ kg
مدل Classic 505
برند Blueair
نوع تصفیه هوا
حداقل فضای پوشش دهی ۶۵ m۲ حداقل
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار

۴۵۰ cfm (765 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار

۴۰۰ cfm (680 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل

۴۵۰ cfm (765 m۳/h)

تعویض هوا در هر ساعت ۵ بار
میزان جریان هوا ( کم/زیاد)

۵۲۰ cfm (883 m۳/h) / 130 cfm (221 m۳/h)

میزان شدت صدا ( کم/زیاد)

۶۲/۳۲ dB(A)

برق مصرفی (کم/زیاد) ۱۰۰/۱۵
قابلیت چرخدار بودن دستگاه دارد
فیلتر ذرات
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) دارد
فیلتر ذرات با ورق کربن دارد
تعداد فیلتر ۳
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر دارد
Wi-Fi دارد
سازگار با نرم افزار Blueair Friend بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware بله
استفاده از دستگاه Blueair Aware
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده دارد
گواهینامه انرژی استار دارد
گواهینامه ARB (بدون ازون) دارد
ابعاد H×W×D

 ۶۶۰ × ۵۰۰ ×۳۴۰ mm

وزن محصول با فیلتر ۱۴ kg
مدل Classic 680i
برند Blueair
نوع تصفیه هوا
حداقل فضای پوشش دهی ۷۲ m۲ حداقل
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار

۵۰۰ cfm (872 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار

۵۰۰ cfm (872 m۳/h)

نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل

۶۴۰ cfm (1088 m۳/h)

تعویض هوا در هر ساعت ۵ بار
میزان جریان هوا ( کم/زیاد)

۶۵۰ cfm (1105 m۳/h) / 150 cfm (255 m۳/h)

میزان شدت صدا ( کم/زیاد)

۶۲/۳۲ dB(A)

برق مصرفی (کم/زیاد) ۱۰۰/۱۵
قابلیت چرخدار بودن دستگاه دارد
فیلتر ذرات
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) دارد
فیلتر ذرات با ورق کربن دارد
تعداد فیلتر ۳
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر دارد
Wi-Fi دارد
سازگار با نرم افزار Blueair Friend بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware
استفاده از دستگاه Blueair Aware بله
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده دارد
گواهینامه انرژی استار دارد
گواهینامه ARB (بدون ازون) دارد
ابعاد H×W×D

۶۶۰ × ۵۰۰ ×۳۴۰ mm

وزن محصول با فیلتر ۱۴ kg

با اتصال دستگاه تصفیه هوای کارآمد Blueair Classic به Wi-Fi هوشمند، می توان بدون دردسر زندگی کرد. با این دستگاه، خانواده و دوستانتان می توانند در هوایی که ۹۹.۹۷% از آلاینده های آن از بین رفته است، نفس بکشند. این دستگاه، مقدار محرک های موجود در هوای تنفسی افراد مبتلا به آلرژی، آسم و سایر بیماری های تنفسی را به حداقل می رساند. Blueair Classic هوا را آنقدر تمیز می کند که کیفیت آن کاملا تغییر می کند و عاری از گرد و غبار می شود.

لیست نظرات
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز شما به این محصول :امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: