ارزیابی خدمات

نام مشتری*
نامعتبر

تلفن ثابت*
نامعتبر

تلفن همراه*
نامعتبر

شماره قرارداد
نامعتبر

آدرس مشتری(محل ارائه خدمات)*
نامعتبر

شرح و نوع خدمات ارائه شده*
نامعتبر

سوالات ارزشیابی و درجه رضایت مندی

نحوه پاسخگویی مسوولین و نحوه برنامه ریزی ارائه خدمات
Invalid Input

میزان سرعت عمل در پاسخگویی به نیاز اعلام شده
Invalid Input

مهارتهای فنی و تخصصی پرسنل اعزامی
Invalid Input

شخصیت رفتاری و وضعیت ظاهری پرسنل اعزامی
Invalid Input

تناسب خدمات ارائه شده با توجه به نیاز شما
Invalid Input

کیفیت لوازم مصرفی و تجهیزات پرسنل اعزامی
Invalid Input

انتقادات و پیشنهادات

توضیحات
نامعتبر