نمایندگی گری

مدل I ' cool - سری جدید - اینورتر - GREE

 • مدل : I' COLL-H36H1
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 36000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما و گرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل: I' COOL-H30H1
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 30000
            
 • سرما و گرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : I' COOL-H24H1
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 24000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما و گرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل: I' COOL-H18H1
  کولر گازی گری
 • اسپیلت یونیت به ظرفیت 18000
  کولر گازی گری
 • سرما و گرما
  کولر گازی گری
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : I' COOL-H12H1
  کولر گازی گری
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 12000
  کولر گازی گری
 • سرما و گرما
  کولر گازی گری
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

مدل R4 ' Matic - GREE

 • مدل: R4' matic-H24H1
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 24000
            
 • سرما و گرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : R4' matic-H18H1
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 18000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما و گرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل: R4' matic-H12H1
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 12000
            
 • سرما و گرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : R4' matic-H09H1
  کولر گازی گری
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 9000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما و گرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

مدل Q2 ' Matic - GREE

 • مدل: Q2' matic-H36H1
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 36000
            
 • سرما و گرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : Q2' matic-H30H1
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 30000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما و گرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

مدل های C4' matic | R4' matic | I ' Crown |

 • مدل : I' Crown-H24H3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 24000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما و گرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : C4' matic-H12H1
  کولر گازی گری
 • اسپیلیت ایستاده با ظرفیت 12000
  کولر گازی گری
 • مدل پرتابل (متحرک)
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : R4' matic-H12C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 12000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

مدل های I ' COOL | سری جدید | اینورتر تورپیکال

 • مدل : I' COOL-H24C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 24000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل: I' COOL-H18C3
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 18000
            
 • سرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : I' COOL-H12C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 12000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

مدل های G2 ' Matic | کمپرسور پیستونی

 • مدل: G2' matic-H36C3
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 36000
            
 • سرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : G2' matic-H30C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 30000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل: G2' matic-H24C3
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 24000
            
 • سرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : G2' matic-H18C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 18000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

مدل های G4 ' Matic | سری جدید | تروپیکال کمپرسور پیستونی

 • مدل: G4' matic-H36C3
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 36000
            
 • سرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : G4' matic-H30C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 30000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل: G4' matic-H24C3
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • اسپیلت یونیت به ظرفیت 24000
            
 • سرما
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

 • مدل : G4' matic-H18C3
  کولر گازی اجنرال اصل
 • اسپیلیت یونیت با ظرفیت 18000
  کولر گازی اجنرال اصل
 • سرما
 • مشاوره با کارشناس فروش
 • 66 77 47 77

نمایندگی گری

نمایندگی رسمی شرکت گری

 تاریخچه گری به گزارش نمایندگی گری در تهران :

قدرت تحقیق و توسعه فناوری یک قدرت برای توسعه سازمانی است. در روند کنونی که در حال توسعه هستیم، شرکت گری همیشه بر روی خود نوآوری و سلطه بر فناوری‌های هسته‌ای جهت تغییر مسئله  اصرار دارد. شرکت گری بیش از 8000 تکنسین، 2 مرکز تحقیقات تکنیکی ملی، 1 آزمایشگاه اصلی شرکت سرمایه‌گذاری، 6 موسسه (موسسه تهویه مطبوع، موسسه فناوری موتور، موسسه فناوری لوازم خانگی، موسسه فناوری تجهیزات هوشمند، موسسه فناوری انرژی‌های جدیدی و محیط، موسسه فناوری سلامت) و 52 بخش تحقیقاتی و بالای 570 آزمایشگاه دارا می باشد .

 

نمایندگی گری ایران و تهران :

  شرکت گری برای بیش از 15600 حق ثبت فناوری از جمله 5000 حق ثبت نوآوری، درخواست داشته است. در سال 2014 شرکت گری فقط بیش از 4100 اخطار دریافت نموده که به معنی حدود 11 اخطار در هر روز است. سرمایه‌گذاری سالیانه برای تحقیقات فناوری در این شرکت، مبلغی بیش از 4 میلیارد RMB (واحد پول یوان) است. در سال 2014 میزان سرمایه‌گذاری این شرکت بیش از 5 میلیارد RMB بوده است. شرکت گری  12 محصول برتر جهان را در اختیار دارد که توسعه صنعتی آن را شکل داده است .

 

 • مانند تهویه مطبوع اینورتر 1HZ

 • تهویه مطبوع محیط زیست R290

 • همه واحدهای DC اینورتر VRF

 • چیلر شرکت سنکرون آهن‌ربای دایمی 

 • کمپرسور اینورتر 2 مرحله

 • چیلر شرکت اینورتر مستقیم

 • چیلر سوسپانسیون اینورتر و ...

 

آزمایشگاه‌های ملی

آزمایشگاه‌های ملی تجهیزات تهویه مطبوع و سیستم حفاظت از یخچال فریزر که توسط شرکت لوازم الکتریکی نمایندگی گری  در ژوهای چین پشتیبانی می‌شود، بر روی پیشرفت فناوری تهویه مطبوع در یخچال تمرکز دارد و در تحقیقات خود را بر مبنای کاربرد و فناوری عمومی توسعه می‌دهد و این مسئله باعث توسعه فنی این صنعت می‌شود و یک توسعه پایدار را در صنعت سرمایشی به وجود می‌آورد. آزمایشگاه‌های اصلی دارای یک تیم متخصص با تسلط بالا و ساختار منطقی از جمله 98 محقق و 38 مهندس ارشد هستند و بسیاری از حیطه‌های حرفه‌ای مانند سرمایش، کمپرسور، ماشین آلات مایع، انتقال حرارت، برق، الکترون و ....

با مساحتی بالغ بر 12 هزار متر مربع که برای دفاتر و آزمایشگاه‌ها ساخته شده و اموالی بالغ بر 200 میلیون یورو در تجهیزات آزمایشگاهی برای نظارت بر عملکرد، قابلیت اطمینان، نویز، سازگاری مغناطیسی، داشتن تأییدیه معتبر از آزمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی مانند UL آمریکا، CSA کانادا، SGS سوئیس، VDE آلمان، CQC چین و ....

در بین همه این آزمایشگاه‌ها که دارای تست‌هایی با دقت بالا و محدوده کنترل دمایی هستند، آزمایشگاه عملکرد کمپرسور می‌تواند تست‌ها را با جابجایی هوا از در محدوده m3/h 200 تا m3/h 9000 پشتیبانی نماید. این آزمایشگاه برای ویژگی‌های اجزای سیستم انتقال حرارتی و سرمایشی می‌تواند ضریب انتقال حرارتی، مقاومت جریان، مقدار تبادل گرما و ... را تعیین نماید. در اینجا آزمایشگاه محیط زیستی دارای اولین آزمایش ارتعاش الکتریکی عمودی افقی و عمودی به میزان 20 تن است.

آزمایشگاه آب سرد جدول‌های آزمایشگاهی پیچیده‌ای با محدوده استاندارد 50 تا 3000 تن را دارا است که می‌تواند آزمایشات عملکردی و قابلیت اطمینان را برای سیستم‌های تهویه مطبوع مرکزی مختلف انجام دهد. در اینجا آزمایشگاه‌ها دارای طرح پیشرفته و نرم افزاری تحلیلی برای طراحی شبیه سازی پروانه سانتریفیوژ، میدان جریان فن‌ها، مدار روغن کمپرسور، ابزارآلات ترمودینامیکی و ... است که می‌تواند به صورتی کارآمد، کارایی تحقیق و توسعه و کیفیت آن را بهبود ببخشد.

نمایندگی گری  - GREE

با داشتن ساختارهای پایه‌ای، آزمایشگاه‌ها می‌توانند بر روی تحقیقات مرتبط با فناوری عمومی، فناوری صرفه‌جویی در انرژی، خدمات و فناوری مرتبط با مسئله قابلیت اطمینان و فناوری اطلاعات تمرکز کنند. این آزمایشگاه‌ها 20 پروژه علمی و فنی ملی و استانی در حال اجرا دارند و 14 جایزه مرتبط با زمینه فناوری‌های پیشرفته را کسب کرده‌اند. ما 24 جایزه علمی و فناوری را کسب کرده‌ایم که در بین آنها، 3 جایزه ملی پیشرفت در علم و فناوری وجود دارد. همچنین این شرکت 224 مجوز اختراع، 9 جایزه برتر ثبت اختراع در چین، 101 مقاله و مشارکت در ساختاربندی و اصلاح 22 استاندارد بین‌المللی، ملی و صنعتی را در کارنامه خود دارد. با حمایت گستره شرکت گری و با استفاده از مکانیسم عملکردی موسوم به "بازگشایی، گردش، همکاری، رقابت"، آزمایشگاه ملی سرمایش تجهیزات تهویه مطبوع و سیستم صرفه‌جویی انرژی در مفهوم نوآوری فنی، نفوذ این پلت فرم پشتیبانی، هدایت پیشرفت فنی در صنعت ادامه خواهد داشت به نحوی که اجرای این برنامه‌ها برای تقویت کشور چین از این طریق ادامه می‌یابد.

 

کولر گازی گری

تصفیه
تحقیقات نشان می‌دهند که لوله‌های هوا در سیستم‌های هوا می‌توانند منبعی از آلاینده‌های داخلی مانند آلرژن‌ها و گرد و غبار باشند و این آلاینده‌ها به راحتی در کل خانه پراکنده شوند. در مقابل، این واحدهای داخلی در سیستم‌های کولر گازی گری در قابلیت‌های فیلتراسیون و تصفیه هوا پیشرفت داشته‌اند. در برخی از مدل‌های تولید کولر گازی گری تا 99.9 درصد باکتری‌ها و ویروس‌ها جهت بهبود کیفیت هوا با یک فیلتر فوتوکاتالیست نابود می‌شوند.


رطوبت
گزینه "خشک کن" در همه سیستم‌های بدون نویز کولر گازی گری  برای کنترل رطوبت داخلی وجود دارند.


عملکرد فن
عملکرد فن ایکس یا تمیزی خودکار در همه سری‌های کولر گازی گری  بدون نویز شرکت گری وجود دارند. این عملکرد باعث می‌شود که یک فن پس از سیکل سرمایشی، پیوسته به خنک سازی سیم پیچ و کمک به جلوگیری از رشد باکتری‌ها و کپک‌ها کمک کند.کولر گازی گری آرام و کم صدا اما قدرتمند همچون گردباد
در عملکرد این فن، شرکت گری قدرت سیستم‌های تقسیم را فدای راحتی کاربران نمی‌کند و به همین دلیل، این فن‌ها آرام و کم صدا و در عین حال، بسیار قدرتمند هستند زیرا کمپرسور در خارج فن نصب می‌شود و می‌تواند تا 100 واحد قدرت چرخش داشته باشد و این یعنی سیستم‌های شرکت گری بسیار آرام‌تر از سیستم‌های تهویه مطبوع هستند. شما می‌توانید تجربه راحتی خود را با CROWN به حداکثر برسانید. شرکت گری G10 مخصوص اینورتر را که گشتاور فرکانس بسیار پایین و کنترل همراه با نویز پایین دارد را معرفی کرده است. G10 اینورتر دمای ثابتی دارد و مصرف انرژی در فرکانس را پایین نگه می‌دارد و این مسئله با حداقل ارتعاش و ثبات بالا، کاهش سطح نویز در واحد فضای باز همراه است. شما می‌توانید واحد داخلی CROWN را تنظیم کنید. این فن دارای 7 نوع سرعت از مات تا توربو با نویز پایین 22db(A) و سرعت فن (در حد 9000) برای آسایش شما در محیط داخلی خانه است.


کولر گازی گری طراحی مطابق با وضعیت سیاره زمین
حدوداً نیمی از انرژی مصرفی در خانه شما به گرمایش و سرمایش اختصاص دارد بنابراین با داشتن تصمیمات هوشمندانه در مورد سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی می‌توانید تا حد زیادی هزینه‌های مرتبط با انرژی در خانه را همراه با آسایش خود کاهش دهید. با توجه به اینکه محصولات کولر گازی گری بر روی لوله‌های طویل تاثیرگذار است (که اغلب می‌توانند دچار نشتی شوند)، ما تنها به ارائه هوای گرم و یا سرد، اکتفا نکرده‌ایم در کل، سیستم‌های ما معمولاً کارآمد‌تر برای این شرایط هستند. در واقع اتلاف انرژی توزیعی در سیستم‌های معمولی را تا 40 درصد تخمین می‌زنند در حالی که تخمین‌های مرتبط با اتلاف انرژی در سیستم‌های بدون درز که ساخت ما هستند، فقط 1 تا 5 درصد برآورد شده است.


در حالی که سیستم‌های معمولی در وضعیت کلی 18 سرند دارند، اکثر سیستم‌های بدون نویز واجد شرایط ENERGY STAR® هستند و سیستم‌های بدون نویز شرکت گری نیز می‌توانند به 30.5 سرند برسد. همچنین به دلیل اینکه محیط داخلی می‌تواند توسط افراد یک ناحیه مدیریت شود، انرژی کمتری نسبت به مناطق گرم اتلاف می‌شود بنابراین باعث کاهش پدیده انتشار کربن می‌شود. همچنین همه سیستم‌های جدید شرکت گری از مایع خاص R410A که سازگار با محیط زیست است، استفاده می‌کنند که باعث تخریب لایه اوزون نمی‌شود و برای محیط زیست بهتر از استاندارد قدیمی R22 است.


همه فناوری‌های پیشرفته متعلق به ناحیه 51 نیست.
در اینجا بحث ما در رابطه با پیشرفته در زمینه فناوری‌های اینورتر در واحد انعطاف‌پذیری فضای آزاد برای افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی است. در حالت کلی، کمپرسورهای معمولی با سرعت ثابت کار می‌کنند و تنظیمات دمایی را متناوباً با حداکثر ظرفیت انجام می‌دهند و کاملاً خاموش می‌شوند. این عملکرد "شروع و توقف" توسط یک ترموستات کنترل می‌شود که درجه حرارت اتاق را اندازه‌گیری می‌کند. کمپرسورهایی با فناوری اینورتر این چرخه‌های شروع و توقف را با به کارگیری فرکانس متغیر در هدایت کمپرسور از بین می‌برند و باعث می‌شود که در یک وضعیت با ثابت‌تر کار کند و به بیشتر اوقات، افزایش و کاهش قدرت بپردازد.


کولر گازی گری ، نتیجه‌گیری :
برای آسایش بیشتر و همچنین کارایی و صرفه‌جویی در انرژی، درجه حرارت مورد نظر شما سریع‌تر اعمال و ثبت می‌شود. همچنین پوشش کمتر قطعات و تفکیک آنها، باعث افزایش عمر محصول می‌شود.


کولر گازی گری ، اینورتر G10
افزایش عملکرد سیستم و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مصرف پایین انرژی، فرکانس بسیار پایین و کنترل دقیق دمایی.


کولر گازی گری ، رزین اکریلیک و پوشش ضد خوردگی
محافظت از همه کویل‌ها در مقابل تاثیرات خوردگی هوا VOC و خارج از هوا، باعث افزایش عمر محصول می‌شود.


من کارکرد سیستم را احساس می‌کنم!
با به کارگیری کنترل از راه دور در احساس درجه حرارت اطراف، تنظیم جریان هوا با توجه به حداکثر راحتی و صرفه‌جویی در انرژی صورت می‌پذیرد!


کولر گازی گری ، فیلتر فوتوکاتالیستی

با افزایش 9/9 درصد از باکتری‌ها و ویروس ها، کاهش آلاینده‌ها و اکسیداسیون هوا، کیفیت هوا در محیط داخلی بهتر می‌شود.


کولر گازی گری ، عملکرد صرفه‌جویی در انرژی
در اینجا درجه حرارت داخلی در سرمایش یا گرمایش به صورت خودکار تنظیم می‌شود تا مصرف انرژی کاهش یابد و بهره‌وری به حداکثر برسد.


کولر گازی گری ، تشخیص هوشمند
در اینجا زمان صرفه‌جویی در انرژی و انجماد فقط زمانی کاهش می‌یابد که انجماد توسط یک تایمر تنظیم ‌شود.
در واقع اصطلاح "بدون نویز"، یک عبارت دیگر برای راحتی، کارآمدی و عملکرد آرام است.


یک سیستم اسپلیت چگونه عمل می‌کند؟
گاهی نصب یک مجرا، نه دارای انعطاف‌پذیری است و نه مقرون به صرفه. در اینجا شرکت گری راه‌حل‌های بدون نویز را ارائه می‌دهد که می‌تواند در مسئله سرمایش مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت یک جایگزین هوشمند برای سیستم‌های تهویه هوا معرفی می‌کند که یک گزینه عالی برای تعمیرات، اتاق و مکملی برای سیستم‌های موجود در تهویه مطبوع است.
 
 
سیستم تهویه مطبوع بدون نویز 3 بخش اصلی دارد:


1- یک واحد خنک کننده در فضای باز
2- دستگیره هوای داخلی / اپراتور
3- یک کانال با قطر 3 تا 4 کابل برق، لوله سرمایشی و یک تخلیه مایع


کندانسور در خارج از خانه و کانال از فضای آزاد به دفاتر، اتاق خواب، اتاق نشیمن، اتاق‌های کامپیوتر، زیرزمین‌ها و هر مکانی که کنترل دما در آن اجرا می‌شود، قابل نصب است. دیوارهای داخلی در فضاهای مورد نظر قرار می‌گیرند تا هوای خنک یا گرم را در صورت نیاز حفظ نمایند.


ما در شرکت گری، راه‌حل‌هایی را که از آخرین فناوری‌ها استفاده می‌کنند را با توجه به راحتی شما، به کار می‌گیریم و اعتقاد داریم که ترکیبی از تحقیقات و توسعه، خدمت رسانی به مشتری و تعهد به انجام درست وظایف به عنوان یک شهروند جهانی، ما را در این رقابت متمایز می‌کند.


چرا شرکت گری؟
برای داشتن یک دنیای کارآمد باید نه تنها این دنیا در دسترس باشد، بلکه باید به بتوان به آسانی با آن کار کرد و مقرون به صرفه نیز باشد. شرکت گری محصولات HVAC را برای بسیاری از مارک‌های معتبر در جهان تولید کرده است و در بیش از 20 سال تولید محصولات با کیفیت بالا با وجود محدودیت ویژگی‌ها و طراحی، اعتماد مشتریان را به دست آورده است. با استفاده از این تجربه، شرکت گری در حال تولید محصولاتی برای مارک‌های خود و فروش مستقیم به مشتریان است.


شرکت گری، یک در سه است!
یکی از هر سه تهویه مطبوع در جهان توسط شرکت گری ساخته شده است. مشتریان به شرکت گری نسبت به هر سازنده HVAC دیگری در جهان اعتماد دارند.


ارائه کیفیت
ما به مشتریان خود اعتماد کامل داریم و برای ما ارزشمند هستند و به این دلیل، تست‌های ما، مجتمع‌های عمودی و تولید خلاقانه محصولات برتر را که به آسانی کار می‌کنند، گسترش می‌دهد.


کولر گازی گری ، فناوری اینورتر
آخرین فناوری کمپرسور مجهز به اینورتر تا 30.5 سرند، جهت کاهش 65 درصدی مصرف انرژی گرمایی و سرمایشی است در حالی که طراحی آنها مطابق با آخرین استانداردهای کارایی است.

لینک شماره یک

 نمایندگی گری | نمایندگی دایکین | نمایندگی اجنرال | کولر گازی گری | کولر گازی دایکینکولر گازی اجنرال | داکت اسپلیت گری | داکت اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت دایکین

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.

تاریخچه

نماینده رسمی فروش سه برند معتبر صنایع برودتی دنیا به نام های کولر گازی گری ، دایکین ، اجنرال می باشد.
آدرس ما : تهران ، خیابان دماوند ، بعد از 30 متری نارمک ، نبش خیابان مسعود سعد ، پلاک 468 ، واحد نهم .


تلفن تماس : 00 14 15 77

تلفن تماس : 66 77 47 77

آمار بازدید

امروز4
دیروز32
این هفته4
این ماه211
کل32449

اطلاعات مراجعه کننده


چه کسی آنلاین است!

2
آنلاین

دوشنبه, 18 فروردين 1399 03:54

Template Design:Dima Group
کارشناس فروش